Dokumentai

Bendrieji LSS įstatai LSS įstatai ir įsakymai Tarybos darbo reglamentas Prašymas įstoti į LSS (iki 14 metų) Prašymas įstoti į LSS (nuo 14 iki 18 metų) Prašymas įstoti į LSS (nuo 18 metų) LSS jaunesniųjų skautų programa LSS jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnių programa LSS skautų programa LSS skautų patyrimo laipsnių programa LSS patyrusių skautų programa LSS patyrusių skautų patyrimo laipsnių programa LSS suaugusių skautų programa LSS suaugusių skautų patyrimo laipsnių programa LSS įžodžio davimo nuostatai LSS uniformų nuostatai LSS nario mokesčio nuostatai LSS specialybių nuostatai LSS sutrumpinimų nuostatai LSS vėliavų nuostatai LSS rikiuotės nuostatai LSS specialybių nuostatai LSS vyresniškumo laipsnių nuostatai Rekomendacijų formos aukštesniųjų vyresniškumo laipsnių teikimui. LSS garbės teismo nuostatai LSS dvasios vadovų nuostatai LSS kontrolės komisijos nuostatai LSS ordinų nuostatai Rekomendacijų formos ordinų teikimui. LSS 2020 metų veiklos ataskaita Turizmo renginų organizavimo aprašas Įsakymas dėl LSS turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo priedų patvirtinimo Turizmo renginų organizavimo aprašo priedas Nr. 1 Turizmo renginų organizavimo aprašo priedas Nr. 2 Turizmo renginų organizavimo aprašo priedas Nr. 3 Turizmo renginų organizavimo aprašo priedas Nr. 4 Lietuvos skautų sąjungos veiklos ataskaita 2021 LSS privatumo politika Stovyklos sutartis Krizių valdymo aprašas Krizių valdymo aprašo priedas Nr. 1 Krizių valdymo aprašo priedas Nr. 2 Krizių valdymo aprašo priedas Nr. 3 Krizių valdymo aprašo priedas Nr. 4