“Lietuvos skautiškų organizacijų apskritojo stalo komentaras dėl svastikos ordino”

Lietuvos skautiškų organizacijų apskritasis stalas

Komentaras dėl svastikos ordino

Reaguodami į internete išleistą Andriaus Tapino įrašą dėl Jūrų skautijos „Divytis“ organizacijos įteikto apdovanojimo, norime pakomentuoti istorinę jo prasmę. Taip pat, šiuo komentaru siekiame paaiškinti skautiškų organizacijų veiklą Lietuvoje bei suteikti istorinės informacijos apie mūsų bendradarbiavimą. Daug dirbame su tautinėmis bendrijomis visoje Lietuvoje ir nuo 2018 m. vasaros esame pradėję plėsti skautiškas veiklas kartu su Lietuvos žydų bendruomenės jaunimu. Artimai bendradarbiaujame ir su tarptautiniu žydų skautų forumu. Gerbiame tautinių bendrijų kultūrinį palikimą, Holokausto aukų atminimą ir suprasdami šio klausimo jautrumą, nei viena žemiau pasirašiusių skautiškų organizacijų, neturi tokių apdovanojimų kaip „svastikos ordinas“, kuris kitos Lietuvoje veikiančios skautiškos organizacijos – Jūrų skautijos „Divytis“ 2018 m. kovo 11 d. buvo įteiktas seimo nariui Valerijui Simulik.

Šis svastikos arba saulės ordinas skautų judėjimo istorijoje atsirado tarpukariu, kai A. Smetonos laikais Lietuvos skautų sąjunga (LSS) buvo suvalstybinta organizacija. Šiuo metu yra randama apie šešiolika šio apdovanojimo variacijų. Sovietai šią, tarpukariu veikusią skautišką organizaciją, ir jos simboliką uždraudė, o nuo karo ir represijų pabėgę skautai išeivijoje atsikūrė ir apdovanojimų bei ordinų pavadinimus pakeitė, tad nuo septintojo dešimtmečio Geležinio vilko ordinas tapo Gedimino, o svastikos – padėkos ordinu.

Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo susikūrė ir veikia 10 skirtingų skautiškų organizacijų. Jūrų skautija „Divytis“ yra viena iš jų. Ji nepriklauso Pasaulinei skautų organizacijai ir nėra tiesioginė Lietuvos skautų sąjungos, veikusios prieš karą, palikuonė. Pasak skautų istoriko Giedriaus Globio: „Jūrų skautija „Divytis“ nėra ir negali būti Lietuvos skautų sąjungos perėmėjas, todėl naudoti vos ne septyniasdešimties metų svetimos organizacijos garbės ženklus itin neetiška“.

Pabrėžiame, kad žemiau pasirašiusios skautiškos organizacijos intensyviai dirba su jaunų žmonių įtrauktimi ir įgalinimu. Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas bei skirtingų tautinių bendrijų įtraukimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų. 2018 m. vasarą jubiliejinėje stovykloje „Laužų karta“ dalyvavo skautai iš Ukrainos, Izraelio, Egipto, Prancūzijos bei daugelio kitų šalių, o stovyklą organizavo visos skautiškos organizacijos. Šių metų vasario 16 d. minėjimą organizuojame kartu su Lietuvos lenkų harceriais (skautais). Visos skautiškos organizacijos savo metodiką, jaunimo programos gaires bei pagrindinius veiklos principus grindžia tolerancija, įtrauktimi ir pagarba artimui.

Skautiškų organizacijų apskritojo stalo pirmininkas Vaidas Ulkė
Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė Loreta Baumgartner
Lietuvos skautų sąjungos vyriausioji skautininkė Dalia Trapinskienė
Žemaitijos skautų organizacijos vyriausioji skautininkė Dovilė Byčienė
Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos pirmininkas Pavel Giliauskas
Studentų skautų organizacijos pirmininkė Gintarė Valterytė

Grįžti į naujienas Skaityti sekančią