“Lietuvos skautų sąjugnos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras”

Šių metų kovo 18 dieną, Vilniuje, Pamėnkalnio g. 13, vyko Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras. 

Suvažiavimo metu buvo patvirtintos 2022 metų veiklos, finansinė, Tarybos, Kontrolės komisijos, Garbės teismo ataskaitos. 

Suvažiavimo metu priimti nutarimai dėl Lietuvos skautų sąjungos įstatų pakeitimo. Apie patvirtintą ir įregistruotą įstatų redakciją paskelbime atskirai.

Suvažiavimo metu slaptu balsavimu nuspręsta, jog Lietuvos skautų sąjungos 5 skaučių įstatas iš ,,Skautė mandagi ir kukli” yra pakeistas į ,,Skautė mandagi ir kilni”, tokiu būdu suartinant skautų ir skaučių 5 įstatą - ,,Skautas mandagus ir riteriškas” ir ,,Skautė mandagi ir kilni”.

Suvažiavimo metu buvo užbaigta XI kadencija: 

Vyriausioji skautininkė – sktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė

Seserijos vyriausioji skautininkė – psktn. vyr. sk. Saulė Steponavičiūtė

Brolijos vyriausiasis skautininkas – sktn. sk. v. Kastytis Trapinskas

Garbės teismas: psktn. vyr. sk. Agnė Chmeliauskaitė, sktn. vyr. sk. Aistė Masiukė, sktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas

Kontrolės komisija: vyresn. sktn. sk. v. Valentinas Šarėjus (pirmininkas), sktn. sk. v. Miroslav Abramovič, sk. v. Egidijus Ševelis.

LSS Taryba: sktn. vyr. sk. Dalia Trapinskienė (Tarybos pirmininkė), sktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė (LSS vyr. skautininkė), psktn. vyr. sk. Loreta Deveikytė – Ciunienė, sktn. vyr. sk. Alina Gagytė, sk. v. Martynas Jakelevičius, sktn. vyr. sk. Daiva Jusiūtė – Tarailienė, psktn. sk. v. Justas Kondratavičius, psktn. Jolanta Norkūnienė, psktn. Vaidas Rindzevičius, vyr. sk. Eglė Seliatyckienė, sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė.

Dėkojame XI kadencijai!

Suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja Lietuvos skautų sąjungos vadovybė bei kiti organai:

Vyriausiasis skautininkas - psknt. sk. v. Tomas Seliatyckis

Seserijos vyriausioji skautininkė – psktn. vyr. sk. Saulė Steponavičiūtė

Brolijos vyriausiasis skautininkas - psktn. Vaidotas Kavaliauskas

Garbės teismas: psktn. sk. v. Manfredas Levinskas (pirmininkas), psktn. sk. v. Sigitas Stacevičius, psktn. sk. v. Žygimantas Besakirskas.

Kontrolės komisija: vyresn. sktn. sk. v. Valentinas Šarėjus (pirmininkas), psktn. sk. v. Justas Skaržinskas, sk. v. Egidijus Ševelis.

LSS Taryba: sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė (Tarybos pirmininkė), psknt. sk. v. Tomas Seliatyckis (LSS vyr. skautininkas), psktn. vyr. sk. Agnė Chmeliauskaitė, sktn. vyr. sk. Ūla Jasiulevičiūtė, psktn. vyr. sk. Laima Plėšnytė, psktn. Vaidas Rindzevičius, psktn. Rūta Rupeikytė, vyr. sk. Eglė Seliatyckienė, sktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas, sk. v. Rokas Šeštokas, sktn. vyr. sk. Dalia Trapinskienė.

Padėkos vakaro metu buvo įteikti atminimo simboliai nariams, kurie šią vasarą suremontavo LSS Būstinę Pylimo g. 11-1. Taip pat kadencijos padėkos ženklai ,,Tikrieji mazgai” įteikti vienetų vadovams - br. Vaidui Rindzevičiui, br. Ramūnui Jankauskui, br. Sigitui Stacevičiui, br. Martynui Norkūnui ir s. Ūlai Jasiulevičiūtei. 

Dėkojame, kad kartu su savo vienetais turtinate Lietuvos skautų sąjungos veiklą - be jūsų mes niekas.

Renginio metu buvo padėkota ir 2019-2023 metais veikusiai Vadijai: s. Agnei Chmeliauskaitei, br. Martynui Norkūnui, s. Laurai Kriščiūnaitei, s. Saulei Steponavičiūtei, br. Justui Kondratavičiui, s. Eglei Čepulienei, s. Laimai Plėšnytei, br. Pijui Grudei, br. Matui Saladžiui, s. Aušrinei Čičinskaitei.

Vyriausiosios skautininkės sktn. vyr. sk. Arinos Ašipauskaitės 2023-03-13 įsakymu Nr. IS-48 ordinai ,,Už nuopelnus” buvo įteikti:

br. Vaidui Rindzevičui

br. Martynui Norkūnui

s. Jolantai Norkūnienei

s. Ievai Šidlauskienei

s. Ūlai Jasiulevičiūtei

s. Daliai Trapinskienei

br. Vydūnui Trapinskui

Norime padėkoti visiems Lietuvos skautų sąjungos nariams - AČIŪ!

Grįžti į naujienas Skaityti sekančią