KELIAMĖS!

Keliamės! Signalas, kurio reikšmę ir net intonaciją pažįsta kiekvienas skautas. Metas pramekti akis, prasiražyti, prasegti palapinę ir įsileisti gaivų oro gūsį. Broliai ir sesės, kviečiame jus į 2021-ų metų Lietuvos skautų sąjungos didžiają stovyklą Labanoro regioniniame parke.

Kiekvienas skautas, nepriklauomai nuo kaklaraiščio spalvos, turi nenustoti savęs ruošti ir ugdyti. Šių metų stovyklos tikslas - kad kiekvienas Lietuvos skautų sąjungos skautas iš stovyklos išvažiuotų paaugęs ir sustiprėjęs, kad galėtų kiekviename žingsnyje dar geriau atstovauti skautų šūkį, pošūkį, vertybes ir seniausią skautišką organziciją Lietuvoje.

Stovykloje laukiame visų Lietuvos skautų sąjungos skautų, bet labiausiai tų, kurie yra pasiruošę keltis tik išgirdus švilpuką ir mielai prasibudintų su mankšta, kurie nori tapti dar geresniu pavyzdžiu kitiems, geresniu skiltininku, draugininku, tuntininku ir Lietuvos piliečiu, kurie jau dabar ruošia savo balso stygas gerai žinomoms ir naujoms skautiškoms dainoms, kurie pasiryžę eiti į tolimus žygius nuo saulėlydžio iki saulėtekio ir, žinoma, tiems, kurie iš stovyklos tikisi ne tik gauti, bet ir patys duoti.

Stovyklos darbai dar nebaigti, tad kol jūs registruojatės, mes toliau pasiraitoję rankoves ruošiamės stovyklai!


Iki pasimatymo
Stovyklos “Keliamės!” štabas

KAS TOLIAU?

1. Kur registruotis?
Pilnamečiai LSS nariai registruojasi patys šioje formoje.
Nepilnamečius narius registruoja jų vadovas, pildydamas tą pačią formą ir pabaigoje pateikdamas Excel failą su vaikų sąrašu.
Excel failą išsiuntėme vienetų vadovams į pašto dėžutes, užpildykite visus langelius, kurių prašome. :)

2. Kas bus, jei stovykla neįvyks dėl Covid-19?
Visus pinigus visiems grąžinsime ir stovyklą perkelsime į kitus metus.

3. Kokia stovyklos kaina?

 

I etapas (iki 05-01)

II etapas (iki 06-15)

III etapas (iki 07-01)

Įprasta kaina

70

90

100

Pionerijos dalyviams

40

40

-

Dienos kaina

10

13

15

Vadovai su 15 vaikų

Jaunesniųjų skautų

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Skautų

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Patyrusių skautų

40

40

40

Šeimos

2 asmenys

110

150

170

3 asmenys

140

180

210

4 ir daugiau

+20/asm.

+25/asm.

+30/asm.

Vaikai iki 6 m.

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Registracija vyks trimis etapais, kiekvieno etapo metu keliant kainas. Apie etapų pabaigą dar būtinai priminsime. Suprantame, kad kainų sistema gali pasirodyti sudėtinga, tad drąsiai klauskite, jei tik reikia paaiškinimo. Į stovyklos mokestį įeina 4 maitinimai per dieną, stovyklos antsiuvas bei visa programa.

4. Kaip vyksta registracija?
Vadovai ir pilnamečiai nariai, užpildo registracijos formą. Po formos užpildymo už stovyklos registraciją atsakingos sesės Agnė ir Aušrinė peržiūrės registracijos formą ir ją patvirtins atsiųsdamos laišką su apmokėjimo informacija. Apmokėti reikės per mėnesį laiko (arba iki liepos 2 d., jei bus registruojamasi vėliau). Registracjios komanda, šiemet nori palengvinti visų vadovų darbą, todėl registracijos patvirtinimo laiškus išsiųs ir vaikų tėvams asmeniškai.

Jei tik kyla klausimų, rašykite didziojistovykla@gmail.com!

REGISTRACIJA

Visas svarbiausias naujienas apie stovyklą vienetų vadovai gaus el. Paštu. Taip pat visa informaciją galite sekti LSS renginyje feisbuke ČIA

NAUJIENOS

PASTOVYKLĖS - Stovykloje gyvensime su savo vienetais. Kad stovyklavietės išplanavimas būtų tvarkingas, pastovyklės vienetams bus paskirtos pagal to vieneto dydį. Stovyklavietėje tilpsime visi ir kiekvieno vieneto pastovyklė bus išdėstyta panašiu atstumu nuo pagrindinių erdvių.
Numatomos 7 pastovyklės: Vilniaus Atžalyno tunto, Jonavos Slėnio tunto, Šalčios Žemės tunto, Benedikto Labėno-Kariūno draugovės, Vilniaus Pilies Tunto, rugiagėlių ir skautų vyčių pastovyklės.

PASTOVYKLIŲ VADOVAI Kiekvienas vienetas turės paskirti savo pastovyklės vadovą, kuris bus atskaitingas stovyklos komendantui ir atsakingas už pastovyklės tvarką ir informacijos perdavimą. Dėl pastovyklės vadovų paskyrimo su vienetų vadovais susisieksime atskirai.

APGYVENDINIMAS

Taip pat kaip ir programa, stovyklos tvarkos laikymasis yra viena iš svarbiausių stovyklos dalių. Štai pagrindiniai punktai:

• Stovyklos dalyviai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, šių stovyklos taisyklių, stovyklos ir vieneto vadovų nurodymų.
• Visi stovyklos dalyviai nepriklausomai nuo amžiaus laikosi stovyklos dienotvarkės ir dalyvauja stovyklos programoje.

Stovyklos dalyviams draudžiama:
• Savavališkai kurti laužus, kirsti sausus arba žalius medžius, kasinėti
• Atsisakyti dalyvauti programoje be priežasties.

Lietuvos skautų sąjunga ir jos nariai tvirtai laikosi savo pozicijos ir stovyklų bei kitų skautiškų renginių metu nevartoja alkoholio.

Išsamiau su visomis taisyklėmis susipažinsite pasirašant sutartį.

TVARKA IR TAISYKLĖS

Stovykla vyks Peršokšnų stovyklavietėje kur vyko ne viena LSS vienetų stovykla. Kaip rasti šią vietą?

• 1 žingsnis: Iš Vilniaus drąsiai važiuojame 60 kilometrų iki Molėtų sankryžos (tos, kurioje stovi MAXIMA parduotuvė) ir važiuojame dar 1,6 km ta pačia kryptimi, kol privažiuojame naujai įrengtą kelio žiedą.
• 2 žingsnis: žiede sukame į dešinę (Ignalinos kryptis) ir gražiu asfaltuotu keliu važiuojame 23 kilometrus iki Labanoro miestelio.
• 3 žingsnis: Labanore važiuojame pagrindiniu keliu ir prieš išvažiavimą iš miestelio sukame į dešinę (kelio ženklas LAKAJA 12)
• Paskutinis žingsnis: pasukę į dešinę važiuojame 6 km ir ties kelio ženklu BUDRIAI 3 sukame į kairę, pavažiavę 1,2 km stojame, nes mums nuo vartų jau mojuoja skautai!<

Nuoroda į stovyklą --> https://goo.gl/maps/J5hhoE2Wi1Q3Y5SKA

LOKACIJA

Stovyklos programa bus išskirstyta į penkias dalis: pagal amžiaus grupes ir pagal kaklaraiščius:

 • • 1 lygmens programa skirta jauniausiems iki 12 metų.
 • • 2 lygmens programa skirta skautams, turintiems 12-17 metų.
 • • 3 lygmens programa skirta vyriausiems skautams - vadovams.
 • • Speciali programinė dalis skirta tik patyrusiems skautams.
 • • Speciali programinė dalis skirta tik vyr. skautams.
 • • Vakaro programa bus skirta visiems stovyklos dalyviams

Stovyklos programa suksis aplink penkias skautams svarbias temas, kurios bus pritaikytos kiekvieno lygmens programai. Tai – lyderystė, komunikacija, Lietuvos ir LSS istorija, techniniai skauto įgūdžiai bei gerojo darbelio dalis. Visos temos bus perteiktos teoriškai ir praktiškai.

PROGRAMA

Stovyklos programa bus išskirstyta į penkias dalis: pagal amžiaus grupes ir pagal kaklaraiščius:

 • • 1 lygmens programa skirta jauniausiems iki 12 metų.
 • • 2 lygmens programa skirta skautams, turintiems 12-17 metų.
 • • 3 lygmens programa skirta vyriausiems skautams - vadovams.
 • • Speciali programinė dalis skirta tik patyrusiems skautams.
 • • Speciali programinė dalis skirta tik vyr. skautams.
 • • Vakaro programa bus skirta visiems stovyklos dalyviams

Stovyklos programa suksis aplink penkias skautams svarbias temas, kurios bus pritaikytos kiekvieno lygmens programai. Tai – lyderystė, komunikacija, Lietuvos ir LSS istorija, techniniai skauto įgūdžiai bei gerojo darbelio dalis. Visos temos bus perteiktos teoriškai ir praktiškai.

Stovykla vyks Peršokšnų stovyklavietėje kur vyko ne viena LSS vienetų stovykla. Kaip rasti šią vietą?

• 1 žingsnis: Iš Vilniaus drąsiai važiuojame 60 kilometrų iki Molėtų sankryžos (tos, kurioje stovi MAXIMA parduotuvė) ir važiuojame dar 1,6 km ta pačia kryptimi, kol privažiuojame naujai įrengtą kelio žiedą.
• 2 žingsnis: žiede sukame į dešinę (Ignalinos kryptis) ir gražiu asfaltuotu keliu važiuojame 23 kilometrus iki Labanoro miestelio.
• 3 žingsnis: Labanore važiuojame pagrindiniu keliu ir prieš išvažiavimą iš miestelio sukame į dešinę (kelio ženklas LAKAJA 12)
• Paskutinis žingsnis: pasukę į dešinę važiuojame 6 km ir ties kelio ženklu BUDRIAI 3 sukame į kairę, pavažiavę 1,2 km stojame, nes mums nuo vartų jau mojuoja skautai!<

Nuoroda į stovyklą --> https://goo.gl/maps/J5hhoE2Wi1Q3Y5SKA

Taip pat kaip ir programa, stovyklos tvarkos laikymasis yra viena iš svarbiausių stovyklos dalių. Štai pagrindiniai punktai:

• Stovyklos dalyviai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, šių stovyklos taisyklių, stovyklos ir vieneto vadovų nurodymų.
• Visi stovyklos dalyviai nepriklausomai nuo amžiaus laikosi stovyklos dienotvarkės ir dalyvauja stovyklos programoje.

Stovyklos dalyviams draudžiama:
• Savavališkai kurti laužus, kirsti sausus arba žalius medžius, kasinėti
• Atsisakyti dalyvauti programoje be priežasties.

Lietuvos skautų sąjunga ir jos nariai tvirtai laikosi savo pozicijos ir stovyklų bei kitų skautiškų renginių metu nevartoja alkoholio.

Išsamiau su visomis taisyklėmis susipažinsite pasirašant sutartį.

PASTOVYKLĖS - Stovykloje gyvensime su savo vienetais. Kad stovyklavietės išplanavimas būtų tvarkingas, pastovyklės vienetams bus paskirtos pagal to vieneto dydį. Stovyklavietėje tilpsime visi ir kiekvieno vieneto pastovyklė bus išdėstyta panašiu atstumu nuo pagrindinių erdvių.
Numatomos 7 pastovyklės: Vilniaus Atžalyno tunto, Jonavos Slėnio tunto, Šalčios Žemės tunto, Benedikto Labėno-Kariūno draugovės, Vilniaus Pilies Tunto, rugiagėlių ir skautų vyčių pastovyklės.

PASTOVYKLIŲ VADOVAI Kiekvienas vienetas turės paskirti savo pastovyklės vadovą, kuris bus atskaitingas stovyklos komendantui ir atsakingas už pastovyklės tvarką ir informacijos perdavimą. Dėl pastovyklės vadovų paskyrimo su vienetų vadovais susisieksime atskirai.

Visas svarbiausias naujienas apie stovyklą vienetų vadovai gaus el. Paštu. Taip pat visa informaciją galite sekti LSS renginyje feisbuke ČIA

1. Kur registruotis?
Pilnamečiai LSS nariai registruojasi patys šioje formoje.
Nepilnamečius narius registruoja jų vadovas, pildydamas tą pačią formą ir pabaigoje pateikdamas Excel failą su vaikų sąrašu.
Excel failą išsiuntėme vienetų vadovams į pašto dėžutes, užpildykite visus langelius, kurių prašome. :)

2. Kas bus, jei stovykla neįvyks dėl Covid-19?
Visus pinigus visiems grąžinsime ir stovyklą perkelsime į kitus metus.

3. Kokia stovyklos kaina?

 

I etapas (iki 05-01)

II etapas (iki 06-15)

III etapas (iki 07-01)

Įprasta kaina

70

90

100

Pionerijos dalyviams

40

40

-

Dienos kaina

10

13

15

Vadovai su 15 vaikų

Jaunesniųjų skautų

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Skautų

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Patyrusių skautų

40

40

40

Šeimos

2 asmenys

110

150

170

3 asmenys

140

180

210

4 ir daugiau

+20/asm.

+25/asm.

+30/asm.

Vaikai iki 6 m.

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Registracija vyks trimis etapais, kiekvieno etapo metu keliant kainas. Apie etapų pabaigą dar būtinai priminsime. Suprantame, kad kainų sistema gali pasirodyti sudėtinga, tad drąsiai klauskite, jei tik reikia paaiškinimo. Į stovyklos mokestį įeina 4 maitinimai per dieną, stovyklos antsiuvas bei visa programa.

4. Kaip vyksta registracija?
Vadovai ir pilnamečiai nariai, užpildo registracijos formą. Po formos užpildymo už stovyklos registraciją atsakingos sesės Agnė ir Aušrinė peržiūrės registracijos formą ir ją patvirtins atsiųsdamos laišką su apmokėjimo informacija. Apmokėti reikės per mėnesį laiko (arba iki liepos 2 d., jei bus registruojamasi vėliau). Registracjios komanda, šiemet nori palengvinti visų vadovų darbą, todėl registracijos patvirtinimo laiškus išsiųs ir vaikų tėvams asmeniškai.

Jei tik kyla klausimų, rašykite didziojistovykla@gmail.com!

Stovyklos darbai dar nebaigti, tad kol jūs registruojatės, mes toliau pasiraitoję rankoves ruošiamės stovyklai!


Iki pasimatymo
Stovyklos “Keliamės!” štabas