You need Flash player 9+ and JavaScript enabled to view this video.

Apie mus

Apie organizaciją

Lietuvos skautų sąjunga, seniausia skautų organizacija Lietuvoje, buvo įkurta 1930m. Sakoma, kad ji buvo įkurta daug anksčiau – 1918m., tačiau tada tebuvo įkurtos organizacijos užuomazgos – Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus sukurti skautų vienetai. Tai buvo pirmoji skautų skiltis, įsteigta spalio 1d. Vilniuje, ir pirmoji draugovė, įsteigta lapkričio 1d.. 1922 m. įvyko pirmasis Lietuvos skautininkų suvažiavimas, kurio metu buvo įkurta pirmoji organizacija – Lietuvos skautų asociacija (LSA). Būtų galima teigti, kad ši data ir yra Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo metai, nes 1930-aisiais, išleidus Lietuvos skautų sąjungos įstatymą, LSA ir kitos veikusios organizacijos tiesiog buvo suvienytos po nauju pavadinimu. 1940 m., SSRS okupavus Lietuvą, kartu su daugeliu kitų pilietiškų organizacijų buvo panaikinta ir Lietuvos skautų sąjunga. Ji buvo atkurta 1988 m. Vilniuje, o šiuo metu Lietuvos skautų sąjunga vienija per 1000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos skautų sąjunga yra nepolitinė, ne pelno siekianti, laisvanoriška jaunimo organizacija. Lietuvos skautų sąjungos tikslas – auklėti savo narius dorais, tvirto būdo, sąmoningais valstybės piliečiais, vadovaujantis R. Baden – Powell‘io nustatytais metodais.

Lietuvos skautų sąjunga bendradarbiauja su Tarptautine suaugusių skautų bendrija (International Scout and Guide Fellowship), Tarptautine skaučių organizacija (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), bei kitų šalių skautų organizacijomis. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų skautų. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje.

Apie mus

Apie mus vaizdžiai.

Skautų veikla

Skautybė yra žmogaus lavinimas ir ugdymas skautų įkūrėjo lordo Robert‘o Baden –Powell‘io nustatytais metodais. Skautavimas – tai ne būrelis ar užklasinė veikla. Skautavimas yra gyvenimo būdas.

Kaip apibūdinti skautų veiklą? Jie gyvena taip, kad įgyvendintų savo šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui. O tam, kad skautams pavyktų tai padaryti skautų pradininkas sukūrė labai originalų būdą, kuris ypač traukia jaunimą. Ne išimtis ir vyresni žmonės.

Gyvenimas po atviru dangumi, fizinis ir dvasinis savęs ugdymas, stovyklos, žygiai, iškylos – tai yra esminė skautų veikla. Vienetų, vadovavimo, rangų sistema sudaryta kariuomenės principu..

Skautybės ideologinė esmė yra nusakyta šūkiu „Dievui, Tėvynei ir Artimui“, pošūkiu „Budėk“, dešimtimi Skautų Įstatų ir dešimtimi Įsakymų.

Kontaktai

Mus pasieksite

Vyriausias skautininkas
Vydūnas Trapinskas

  • Pylimo 11-1, Vilnius
  • Telefonas: +370 662 44 292
  • Elektroninis paštas: info@skautas.lt